Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Rada Rodziców i Szkoła Podstawowa w Ruszowie serdecznie zapraszają na Szkolny Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w budynku szkoły podstawowej na parterze w dniach od 12 marca do 27 marca 2018 r. w godzinach od 8,00 do 13,30.

Szkolny Kiermasz Wielkanocny
czytaj więcej

W dniu 8 marca 2018 r. klasy trzecie gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Ruszowie,
pod opieką wychowawców: Pani Małgorzaty Jurczak i Pana Roberta Grzelakowskiego, przygotowały dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników uroczystą Akademię z okazji Dnia Kobiet.

Uroczysta Akademia z okazji Dnia Kobiet
czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Ruszowie otrzymała środki finansowe w wysokości 860,40 zł
z Funduszu Prewencyjnego Firmy INTERISK na zakup nakładek antypoślizgowych (20 szt.)
na schody korytarzowe w małym budynku szkoły.

Nowiutkie nakładki antypoślizgowe w naszej szkole
czytaj więcej

W dniu 6 marca 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie „nowej” Biblioteki w Szkole Podstawowej w Ruszowie, której dokonali: Pan Stanisław Mikołajczyk- Burmistrz Gminy Węgliniec oraz Pani Edyta Petrunio- Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Ruszowie. Na uroczystości byli również obecni: Pan Waldemar Błauciak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Węglińcu, Pan Mirosław Koza- Sołtys Ruszowa, Pani Jadwiga Kuternozińska- pracownik Biblioteki Publicznej w Ruszowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców,
tj.: Pani Małgorzata Drgas i Pani Jadwiga Łopata.

Wspólnymi siłami mamy piękną Bibliotekę Szkolną
czytaj więcej

W dniu 28.02.2018 r. przeprowadzono eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’ zorganizowane przez Szkołę Podstawową  i  Ochotniczą Straż Pożarną  w Ruszowie.. Do konkursu przystąpiło trzydziestu uczniów w dwóch kategoriach wiekowych reprezentując szkołę oraz dodatkowo Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Jagodzina i Ruszowa. Dla uczestników eliminacji zostały przygotowane dwa zestawy testów pisemnych   z podziałem na kategorie wiekowe a nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała komisja pod przewodnictwem nauczyciela Grzegorza Tyrakowskiego w skład której weszli również strażacy z OSP Jagodzin i Ruszów.              O kolejności zajętych miejsc decydowała suma punktów zdobytych podczas rozwiązywania testu pisemnego a w przypadku równej ilości punktów decydował czas oddania rozwiązanego testu do komisji.

Eliminacje szkolne w SP Ruszów do OTWP ,,Młodzież zapobiega pożarom’’.
czytaj więcej

Uczniowie klas czwartych i piątej przystąpili do” X Edycji Programu Insta. Ling dla szkół” i od tygodnia pracują z aplikacją Insta.Ling- ucząc się słówek z języka angielskiego.

XXI wiek, innowacyjna szkoła!
czytaj więcej

„ Zło dobrem zwyciężaj” to tytuł, a zarazem myśl przewodnia koncertu profilaktycznego, który odbył się w Szkole Podstawowej w Ruszowie dnia 13 lutego 2018 r. W koncercie uczestniczyli uczniowie klas szóstych, siódmej i gimnazjalnych.

„ Zło dobrem zwyciężaj”
czytaj więcej

Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. W roku szkolnym 2017/18 projekt adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów

Szkoła Podstawowa w Ruszowie bierze udział w projekcie ,,Ferie z ekonomią’’
czytaj więcej

Galerie

Opracowanie: szkolnastrona.pl