Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy pierwszej aktywnie powtarzali i utrwalali słownictwo z języka angielskiego

Aktywna tablica na lekcji języka angielskiego
czytaj więcej

W Szkole Podstawowej w Ruszowie realizowany jest program  skierowany do  uczniów klas I-III  edukacji wczesnoszkolnej. Dotyczy on społecznej kampanii edukacyjnej „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”.  Program prowadzony jest przez Fundację PGNiG S.A.  Im. Ignacego Łukasiewicza. 

PROGRAM SPOŁECZNEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ „RODZICE I DZIECI, POWIETRZE BEZ ŚMIECI”
czytaj więcej

Od marca do maja 2018 r. uczniowie klasy III a, III b oraz częściowo klasy II Szkoły Podstawowej w Ruszowie biorą udział w projekcie edukacyjnym „Umiem pływać”.  Zajęcia odbywają się po lekcjach na basenie w Osiecznicy, prowadzone są przez instruktorów nauki pływania.

Uczymy się pływać
czytaj więcej

Rada Rodziców i Szkoła Podstawowa w Ruszowie serdecznie zapraszają na Szkolny Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w budynku szkoły podstawowej na parterze w dniach od 12 marca do 27 marca 2018 r. w godzinach od 8,00 do 13,30.

Szkolny Kiermasz Wielkanocny
czytaj więcej

W dniu 8 marca 2018 r. klasy trzecie gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Ruszowie,
pod opieką wychowawców: Pani Małgorzaty Jurczak i Pana Roberta Grzelakowskiego, przygotowały dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników uroczystą Akademię z okazji Dnia Kobiet.

Uroczysta Akademia z okazji Dnia Kobiet
czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Ruszowie otrzymała środki finansowe w wysokości 860,40 zł
z Funduszu Prewencyjnego Firmy INTERISK na zakup nakładek antypoślizgowych (20 szt.)
na schody korytarzowe w małym budynku szkoły.

Nowiutkie nakładki antypoślizgowe w naszej szkole
czytaj więcej

W dniu 6 marca 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie „nowej” Biblioteki w Szkole Podstawowej w Ruszowie, której dokonali: Pan Stanisław Mikołajczyk- Burmistrz Gminy Węgliniec oraz Pani Edyta Petrunio- Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Ruszowie. Na uroczystości byli również obecni: Pan Waldemar Błauciak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Węglińcu, Pan Mirosław Koza- Sołtys Ruszowa, Pani Jadwiga Kuternozińska- pracownik Biblioteki Publicznej w Ruszowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców,
tj.: Pani Małgorzata Drgas i Pani Jadwiga Łopata.

Wspólnymi siłami mamy piękną Bibliotekę Szkolną
czytaj więcej

W dniu 28.02.2018 r. przeprowadzono eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’ zorganizowane przez Szkołę Podstawową  i  Ochotniczą Straż Pożarną  w Ruszowie.. Do konkursu przystąpiło trzydziestu uczniów w dwóch kategoriach wiekowych reprezentując szkołę oraz dodatkowo Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Jagodzina i Ruszowa. Dla uczestników eliminacji zostały przygotowane dwa zestawy testów pisemnych   z podziałem na kategorie wiekowe a nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała komisja pod przewodnictwem nauczyciela Grzegorza Tyrakowskiego w skład której weszli również strażacy z OSP Jagodzin i Ruszów.              O kolejności zajętych miejsc decydowała suma punktów zdobytych podczas rozwiązywania testu pisemnego a w przypadku równej ilości punktów decydował czas oddania rozwiązanego testu do komisji.

Eliminacje szkolne w SP Ruszów do OTWP ,,Młodzież zapobiega pożarom’’.
czytaj więcej

Galerie

Opracowanie: szkolnastrona.pl